Các nhà cung cấp các khóa đào tạo tốt nhất tại Việt Nam
Các khóa đào tạo Quản lý nhóm tốt nhất gần bạn tại Việt Nam. Đánh giá với đánh giá thực tế
LANH DAO VÀ DÁN DÁT NHÓM THÂNH CONG
Ky nang lam việc nhóm nghia la nhung cach thuc khien nhieu nguoi cung thuc hiện töt mot nhiệm vy va huong den myc tieu chung. Cach lam việc nay sê giup cac ca nhän bô sung nhüng thieu söt cho nhau va hoán thiện bán thän minh. Tuy nhiên, khi làm việc nhóm së không tránh khði những ý kiên trái chiêu, những mâu thuan khiên nhóm dé tan vo. Bieu đó chung to ky nang lam việc nhóm co vai tro vo cung quan trong. Nhung de tien hánh đugc qua trinh nay mot cách toàn diện không don giàn chút não. Khóa hoc "Länh Đạo & Dân Dat Nhóm Thành Công" của viện MyFutureSkills giúp hoc viên năm đuOc các kiên thrc de xây dung và quan lý nhóm làm việc hiệu quà, hiêu các phuong thức đánh giá hiệu quà làm việc nhóm, vận dung cac bien phap dão tao va phat trien nhóm, hö tro nham tāng hiệu qua lam việc nhóm.
Price: 3.500.000
Number of lessons:
Course duration: 2 ngay
Employment: No
Đầu tư Forex cho người mới bắt đầu
Khóa học đầu tư forex cho người mới bắt đầu sẽ trang bị kiến thức sâu rộng về thị trường ngoại hối qua chương trình học Forex bài bản từ cơ bản đến nâng cao. Những bài học forex về cách tự mở tài khoản và chọn thời điểm giao dịch phù hợp sẽ giúp bạn trang bị cho mình được một kế hoạch hoàn thiện
Price: 399,000đ
Cities: Hà nội,
Number of lessons:
Course duration: 01 giờ 33 phút
Employment: No
Tron bo kien thuc ve Excel
Với 13 giờ học tại nhà là bạn đã có thể thành thạo các kỹ năng Excel từ cơ bản tới nâng cao. Bạn sẽ nắm được thành thạo các thao tác, thủ thuật áp dụng cho cả Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019. Khóa học thiết kế theo phương pháp L.I.P.E, cung cấp đầy đủ giáo trình từ lý thuyết đến các bài thực hành sau mỗi bài, các bài kiểm tra sau từng chương và bài thi hết khóa học, giúp học viên trau dồi kỹ năng ngay sau khi học. Khóa học bao phủ toàn bộ các vấn đề trong Excel. Học viên được tham gia cộng đồng học viên Excel, trao đổi thảo luận trực tiếp với giảng viên trên diễn đàn. Khóa học như một cuốn sách tra cứu các thủ thuật, cách giải quyết các vấn đề gặp phải trong Excel
Price: 499,000đ
Cities: Hà nội,
Number of lessons:
Course duration: 15 giờ
Employment: No
An ninh mạng cho người mới bắt đầu
Kiến thức cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về lĩnh vực an ninh mạng, bao gồm: Tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân và thông tin của tổ chức trên mạng. Nhận diện những kẻ tấn công mạng. Tấn công mạng, khái niệm và các kỹ thuật. Cách bảo vệ dữ liệu và sự riêng tư trên không gian mạng. Con đường nghề nghiệp trong lĩnh vực an ninh mạng. Khóa học bao gồm các bài. Lab thực hành minh họa.
Price: 199,000đ
Cities: Hà nội,
Number of lessons:
Course duration: 3 giờ
Employment: No
Tuyệt chiêu quản lý đội nhóm
Có một thực tế đó là trong số các nhân viên nghỉ việc thì có hơn 75% nhân viên xin nghỉ vì người quản lý, lãnh đạo của họ. Là người quản lý một nhóm, một đội ngũ trong doanh nghiệp, chắc hẳn không ít lần bạn băn khoăn làm thế nào để có thể hiểu được suy nghĩ, mong muốn của cấp dưới, phát huy thế mạnh của mỗi cá nhân trong phòng, làm sao để có thể quản lý đội nhóm của mình thật hợp tình hợp lý mà vẫn có thể khơi lên được sự quyết tâm và tình nguyện gắn bó của nhân viên, làm thế nào để tạo được sự đoàn kết phối hợp giữa các thành viên trong đội nhóm, làm sao để khơi dậy tinh thần, sự nhiệt huyết, sức sáng tạo để mang lại hiệu quả cao nhất trong công việc…
Price: 599,000đ
Cities: Hà nội,
Number of lessons:
Course duration: 3 giờ
Employment: No
Nhạc điện tử
Khóa học do giảng viên Manny Trần - chuyên gia sản xuất đào tạo âm nhạc EDM sẽ hướng dẫn bạn kiến thức nền tảng và những kỹ thuật cơ bản nhất về sản xuất nhạc EDM, cùng với đó là những mẹo lựa chọn công cụ, thiết bị và phần mềm sáng tạo nhạc cơ bản, phù hợp với các bạn lần đầu học làm nhạc điện tử, người mới học cách soạn nhạc điện tử EDM.
Price: 799,000đ
Cities: Hà nội,
Number of lessons:
Course duration: 3 giờ
Employment: No
Học thiết kế web từ cơ bản đến nâng cao
Khoá Học Thiết Kế Website Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao giúp tạo được website bán hàng ngay tức thì với bộ kiến thức thiết kế web từ cơ bản đến nâng cao. Khoá học thiết kế web sẽ giúp bạn phân tích hệ thống, điều hướng thiết kế và xây dựng Website bán hàng, tin tức,...phù hợp với độ khó cao.
Price: 599,000đ
Cities: Hà nội,
Number of lessons:
Course duration: 9 giờ
Employment: No
Tuyệt chiêu đàm phán
Tuyệt Chiêu Đàm Phán trang bị cho bạn khả năng thuyết phục và lôi cuốn sự chú ý của người khác. Tăng cường khả năng kết nối và xây dựng mối quan hệ với bất kỳ ai bạn muốn
Price: 1,200,000đ
Cities: Hà nội,
Number of lessons:
Course duration: 2 giờ
Employment: No
Khóa học Kỹ năng giải quyết xung đột
Sau khi kết thúc khoá học Kỹ năng giải quyết xung đột, các học viên sẽ có khả năng: Tìm ra bản chất, các nguồn gốc và hậu quả của xung đột trong tổ chức Đánh giá thiên hướng của bản thân trong việc giải quyết xung đột Thể hiện kỹ năng mềm dẻo và hiệu quả trong giải quyết xung đột & quản lý quan hệ
Number of lessons:
Course duration: 5 ngày
Employment: No
Nhà quản lý thực chiến
Một tổ chức doanh nghiệp muốn đi lên và đạt được các mục tiêu chung và phát triển vững mạnh thì không thể thiếu những nhà người quản lý giỏi. Điều này đòi hỏi những nhà quản lý phải tích lũy thật nhiều các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để hoành thành xuất sắc các công việc và nhiệm vụ. Họ phải có khả năng kết nối, làm việc với các nhân viên để cùng đạt được các thành tích chung cho bộ phận và mục tiêu của tổ chức, đồng thời hợp tác và hỗ trợ nhân viên làm việc thật sự năng suất và hiệu quả. Để trở thành một nhà quản lý giỏi thì xây dựng tư tưởng vững chắc là điều vô cùng quan trọng. Chỉ khi giữ vững được suy nghĩ và lý tưởng cùng nhìn về một hướng thì nhà quản lý mới có đủ động lực và khát khao để hành động. Bên cạnh đó, nhà quản lý luôn cần những kỹ năng bên lề cần thiết để sẵn sàng điều hành và điều phối nhân viên cũng như doanh nghiệp hướng đến mục tiêu cuối cùng. Đây là lý do mà các khóa học dành cho nhà quản lý đã ra đời.
Number of lessons:
Course duration:
Employment: No
KY NANG QUAN LY XUNG DÔT
Trong bat ky möt doanh nghiep hay to chrc nao deu tön tai nhüng mau thuän- Xung dột. Nhüng mau thuän - xung dột nay chua hán hoàn toàn có tác đông tiêu cuc đên doanh nghiệp bới nó chinh là nguôn gôc cùa moi su phát triên. Việc quàn lý sao cho múc đột mâu thuăn-xung dột trong doanh nghiệp à mức tuong đoi, vira duy tri môi truòng làm việc thân thiện, vira tạo đông lyc phát triên bån thân cho mói thânh viện là một vân dê duoc các doanh nghiệp lru tâm tim kiêm giäi pháp Khóa hoc Ký Năang Quán Lý Mau Thuan - Xung Bột" của viện Masterskills cung câp cho hoc viên các kiên thúc và ký năng phân tich tim ra bàn chât, các nguôn gõc và hậu quà xung đột cùa cá nhân trong tô chức, đánh giá và kiêm soát bàn thân trong viêc giài. quyet xung dot, the hiện ky nāng mem déo va hiệu qua trong giai quyêt xung đột nhóm & Quan ly quan hë cua to chuc
Number of lessons:
Course duration:
Employment: No
KÝ NANG LANH DAO DOI NHÓM
De dat duoc thành công trong môt du án, kê hoach, hay xa hon là su thành cong cùa cà một công ty, doanh nghiệp là su đóng góp công súc cua råt nhiều nguoi. Dac biêt, là của nguroi länh đao. Nguoi lānh đao nhóm së là những nguòi dan đuong, chi lôi, xác dinh các muc tiêu ro ràng đê giúp nhân viên thuc hiện đúng huóng. Thiét lâp ra những quy täc cân thiét đê có thê diêu hänh đội ngü nhân viên của minh một cách hoàn hào nhát, huớng dén những két quà đã đat ra. Nâng cao ký năng länh đạo nhóm së mang đến những thành công nhất dinh, anh huong đén su phát trien của công ty, doanh nghiêp.
Number of lessons:
Course duration: 2 ngay
Employment: No
KÝ NANG DÀM PHÁN THU'O'NG LUONG
Dam phán, thuong luong là môt phân trong cuộc sông hăng ngày nhung trong kinh doanh lai đóng vai trò cuc ký quan trong đói vói thành bai của môt to chuc - Làm thé nào de ban chinh phuc nhüững khách hàng khó tinh, yêu sách, muon kiem soát ban? -Lam thé nào đe ban thuyét phuc länh đạo, đòng nghiep đồng hành vói ban thuc thi muc tiêu công ty? - Làm thê nào sau moi lán thuong luong, ban đê lai ân tuong sâu såc và kiên tao moi quan hê làm än bén vững? De thành công trong công viêc và cuộc sông, ngoài bàn inh, tài năng, su nhay cam và dôi chút may măn, môt yêu to quan trong không thê thiều đé đat đên thành cong chinh là ký năng đàm phán. Một nguoi có ký năng đàm phán giði phài là nguoi mém děo nhu ngon co và cüng phäi cúng răn nhu một khói đá. Vua lich su lăng nghe, song đong thôi cũng phâi biểt tranh luận, thuyét phuc. Khóa hoc "Ký Näng Đàm Phán & Thuong Luong" tai Viên MasterSkills së giúp ban thành công hon trong việc đàm phán thuong luong vói đôi tác trong cuộc sóng, cüng nhu kinh doanh, rut ngan thoi gian, tiét kiệm tiên bac cüng nhu kháng dinh bàn thân và thuong hiêu cá nhân.
Number of lessons:
Course duration:
Employment: No
DEVOPS PROFESSIONAL
Khoá học DevOps Professional cung cấp cho bạn những kiến thức, kỹ năng, trang bị và tư cách để tham gia kỳ kiểm tra nền tảng DevOps, đây là bước đệm cho chuỗi các khóa học thực hành DevOps. Thông qua 16 giờ giảng dạy, hướng dẫn và tham quan thực tế. Bạn sẽ đạt được những kinh nghiệm trong tay sẽ cho phép bạn thiết kế, phát triển, triển khai và vận hành phần mềm và dịch vụ nhanh hơn.
Cities: Hà nội,
Number of lessons:
Course duration: 2 ngày
Employment: No
Agile Leadership
Biến động (Volatility), Không chắc chắn (Uncertainty), Phức tạp (Complexity) và Mơ hồ (Ambiguity) đòi hỏi doanh nghiệp phải gia tăng sự linh hoạt, khả năng thích ứng và rút ngắn thời gian ra thị trường. là khung tư duy và làm việc giúp doanh nghiệp nhanh chóng thích ứng và phản hồi với thay đổi, để đạt được thành công trong môi trường liên tục biến động và không chắc chắn. Để chuyển đổi số thành công mang lại sự hiệu quả hơn của vận hành hay những mô hình kinh doanh số mới, tổ chức cần áp dụng tư duy Agile ở mức độ tổ chức.
Cities: Hà nội,
Number of lessons:
Course duration: 16 giờ
Employment: No
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO NHÓM
Khóa học được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để phát triển năng lực quản lý trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Vào cuối khóa, học viên có thể: thừa nhận, thích nghi và giải quyết hiệu quả các công việc hàng ngày trong vai trò trách nhiệm của người quản lý; thực hiện các bước hoạch định cá nhân và ủy thác hiệu quả; xây dựng và phát triển tinh thần làm việc trong đội nơi nhân viên; lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp; sử dụng các kỹ năng giao tiếp, động viên để kích thích và thúc đẩy nhân viên trong đội làm việc hiệu quả; huấn luyện, đánh giá và phản hồi kết quả công việc của nhân viên một cách hiệu quả; xác định các cách tiếp cận và giải quyết hiệu quả các mâu thuẫn, khó khăn trong công việc; lập kế hoạch hoàn thiện để nâng cao năng lực quản lý của bản thân và đáp ứng được yêu cầu công việc.
Cities: Tân Bình,
Number of lessons:
Course duration:
Employment: No
Khóa Học Kỹ Năng Làm Việc Nhóm
Khóa học kỹ năng làm việc nhóm của iRTC được thiết kế bởi những chuyên gia đào tạo kỹ năng mềm học viên hiểu được tầm quan trọng của làm việc nhóm, biết được kiến thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng đội nhóm cũng như phát huy năng lực của đội nhóm hiệu quả và năng xuất nhất. “Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau” là câu nói nổi tiếng của Warren Buffet đã cho ta thấy được sức mạnh và tầm quan trọng của sức mạnh của làm việc nhóm. Không khó để nhận ra hầu như các nhà tuyển dụng ngày nay luôn quan tâm tới kỹ năng làm việc nhóm của ứng viên ở hầu hết các vị trí tuyển dụng. Khóa học kỹ năng làm việc nhóm của iRTC sẽ giúp học viên hiểu rõ về tầm quan trọng của kỹ năng làm việc nhóm cũng như những cách thức để có thể làm việc nhóm hiệu quả.
Price: 2.500.000 VNĐ
Number of lessons:
Course duration: Khóa Học Kỹ Năng Làm Việc Nhóm
Employment: No
Khóa Học Kỹ Năng Đàm Phán Thương Lượng
Đàm phán là gì? Đàm phán thương thuyết là một phương pháp mà hai hay nhiều người cùng giải quyết những khác biệt. Một cuộc đàm phán thành công khi các bên đạt được thỏa thuận, giải quyết được các mẫu thuẫn trong khi tránh được các tranh cãi và tranh chấp giũa các bên. Những kỹ năng cần thiết để đem lại cuộc đàm phán hiệu quả được gọi chung là kỹ năng đàm phán thương lượng. Có thể thấy những người thành công trong cuộc sống và công việc đều có một điểm chung đó chính là có khả năng đàm phán giỏi. Kỹ năng này sẽ giúp họ làm việc hiệu quả hơn, làm việc với khách hàng tốt hơn, kiếm được thu nhập cao hơn,… Người đàm phán giỏi là người biết khi nào cần mềm dẻo, khi nào cần cứng rắn, biết cách lắng nghe, biết cách tranh luận và thuyết phục và, biết cách phản ứng với bất ngờ và tận dụng những cơ hội trong cuộc đàm phán. Tuy nhiên, phần lớn mọi người không phải là một nhà đàm phán bẩm sinh. Và tin tốt là khả năng đàm phán có thể được trau dồi và cải thiện thông qua giáo dục và thực hành. Các chuyên gia tại iRTC đã nghiên cứu và xây dựng khóa học kỹ năng đàm phán thương lượng chuyên nghiệp để giúp người học có thể hiểu rõ về đàm phán thương lượng trong kinh doanh, biết cách phản ứng với những bất ngờ và cơ hội khi đàm phán và đặc biệt là biết cách chuẩn bị cho cuộc đàm phán. Khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ thành công hơn trong những cuộc đàm phán thương lượng với đối tác và khách hàng, nhận được nhiều lợi thế hơn trong cuộc sống và kinh doanh, tiết kiệm thời gian và tiền bạc, khẳng định thương hiệu cá nhân.
Price: 2.400.000 VNĐ
Number of lessons:
Course duration: 2 ngay
Employment: No
GIẢI PHÓNG LÃNH ĐẠO
Khóa học kỹ năng lãnh đạo được thiết kế để Chủ doanh nghiệp có thể ứng dụng thành công từ Chiến lược tới Thực thi: Không lý thuyết, hàn lâm, các kiến thức đều được đóng gói thành những công thức dễ hiểu, dễ áp dụng. Phương pháp cầm tay chỉ việc. Tài liệu, quy trình, biểu mẫu được phát tại khóa học để minh họa, trực quan hóa nội dung.
Price: 988.000
Cities: Hà nội,
Number of lessons:
Course duration: 3 ngày
Employment: No
Kỹ Năng Giải Quyết Xung Đột
Xung đột nảy sinh trong công việc là điều không thể tránh khỏi, có thể xảy ra ở mọi cấp độ trong một doanh nghiệp. Những con người khác nhau với những mục đích và lợi ích khác nhau có thể dẫn đến xung đột. Khi xung đột không được giải quyết hay giải quyết không thỏa đáng sẽ đẩy doanh nghiệp vào tình trạng hỗn loạn, kém hiệu quả. Tuy nhiên, nếu biết cách quản lý một cách khoa học, mâu thuẫn – xung đột có thể trở thành động lực mang tính đột phá cho sự phát triển doanh nghiệp. Qua chương trình đào tạo “Kỹ năng giải quyết xung đột”, SmartSkills sẽ giúp các học viên kiểm soát được xung đột, nhận diện nguồn gốc nảy sinh và các bước giải quyết và quản lý một cách hợp lý và hiệu quả nhất.
Number of lessons:
Course duration: 2 ngày
Employment: No
Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung
Khóa học được thiết kế trên cơ sở kết hợp lý thuyết & thực hành với các điểm trọng tâm được xây dựng trên nhu cầu phát triển năng lực của đội ngũ quản lý cấp cơ sở & cấp trung của doanh nghiệp. Thông qua việc giới thiệu các khái niệm & quan điểm tiên tiến về quản lý được lồng vào bối cảnh thực tế của môi trường kinh doanh hiện nay, học viên sẽ được trải nghiệm & rút ra những bài học cho riêng mình để có thể thực hiện tốt những nhiệm vụ quan trọng của nhà quản lý cấp cơ sở: Lập kế hoạch; Tổ chức công việc; Đào tạo & Huấn luyện; Giám sát & Đánh giá hiệu quả công việc; Động viên nhân viên trong điều hành công việc để đạt được mục tiêu.
Number of lessons:
Course duration:
Employment: No
CHRO – GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP
Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, bạn có thể: Hiểu được sự thay đổi về vai trò và vị thế của một Giám đốc Nhân sự ngày nay; Hiểu được xu hướng mới trong ngành quản trị nhân sự của Việt Nam và thế giới; Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CHRO trong thời đại ngày nay cần có như: Tổ chức và hoạt động của bộ phận nhân sự; Hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực; Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực; Quy trình tuyển dụng, bổ dụng, thôi dụng; Hiểu biết về pháp luật lao động hiện hành; Xây dựng và triển khai hệ thống chính sách chế độ; và tất cả các lĩnh vực khác liên quan đến nguồn nhân lực của công ty.
Price: 18.800.000 VNĐ
Number of lessons:
Course duration: 3 tháng
Employment: No
CFO – GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CHUYÊN NGHIỆP
Trong nhung näm gán đay, vai trò của Giám đốc Tài chính (CFO) tai các doanh nghiệp trên thé giói dä phát triến từ chúc năng kế toán và kiếm soát tài chính truyén thóng đén việc trở thành nguoi đóng hành quan trong của CEO. Trên thyc té, nhiéu CFO thành công sau đó đă trờ thành CEO. CFO thoi hiện đại dugc giao nhiệm vu quan trong trong việc xây dung và hỏ tro chién lugc kinh doanh của tó chúc. CFO së tham gia sâu vào việc hoạch dinh các chính sách và các chién lugc tài chính, dóng thoi xây dung ké hoạch tài chính cho hoat dong của doanh nghiệp. Ở thới diếm khüng hoàng và suy thoái kinh té hiện nay, giữa những khó khän tài chính ở cà môi truong kinh tế vi mô län trong pham vi doanh nghiệp, CFO có vai trò quyét dinh trong chien lugc kiếém soát dòng tién, quan tri rùi ro, tüng budc hố trg doanh nghiệp vugt qua khüng hoàng. Có thé nói, công viec cua một CFO thời dại mói vua da diện, vừa thách thúc nhung cúng rát dáng làm, dáng cóng hién. Dé dáp úng những yêu cáu ngày càng khåt khe trong việc quan lý cấu trúc tài chính và giám sát hiệu quà tài chính của một CFO hiện dai, Tó chứúc Gião dục Dào tạo PTI da phát trién chudng trinh dào tgo "CFO- Giám dôc Tai chinh chuyên nghiệp" dua trên nhung nghiên cúu hoc thuật chuyên sâu và kinh nghiệm có duoc tù thuc tiên. Chuong trinh cung cap nén tång thuận lgi giúp nguöi học tiép thu khói lugng lớn kién thúc chuyên ngành và ký năng cán thiét của một CFO, dóng thời trųc tiép thåo luan cung các chuyên gia, ban hoc vé nhiếu van dé duong đai liên quan dén chú đé tài chinh doanh nghiệp.
Price: 18.800.000 VNĐ
Number of lessons:
Course duration:
Employment: No
KHÓA HỌC QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO ĐỘI NGŨ
Một đội ngũ không được quản lý hiệu quả có thể gây lãng phí đến 60% tổng thời gian dành cho công việc. Thường các đội nhóm không hoàn thành mục tiêu do không làm rõ mục đích chung, vai trò các thành viên không rõ ràng tạo ra sự thiếu trách nhiệm, công tác quản lý và lãnh đạo không đạt hiệu quả. Để đội ngũ đạt hiệu suất cao, người lãnh đạo/trưởng nhóm cần có các kĩ năng, kiến thức cần thiết để điều hành và tập hợp tất cả năng lực và kinh nghiệm của các thành viên nhóm thành một khối sức mạnh gắn kết. Phương châm của người lãnh đạo/quản lý đội nhóm là triển khai công việc nhanh gọn, đưa ra các quyết định đúng, thúc đẩy ngọn lửa làm việc sáng tạo cho đội ngũ để mang lại kết quả vượt trội. Chương trình đào tạo Quản Lý Và Lãnh Đạo Đội Ngũ do PTI thiết kế và biên soạn sẽ giúp các nhà quản lý phân tích tính đặc thù và hoạt động của đội ngũ, từ đó áp dụng phong cách lãnh đạo phù hợp để xây dựng và duy trì đội ngũ làm việc với hiệu suất cao.
Price: 999,000đ
Number of lessons:
Course duration:
Employment: No
NGHỆ THUẬT ĐÀM PHÁN & THƯƠNG LƯỢNG
Sự thực hiển nhiên là không ai muốn điều này xảy ra trong công việc kinh doanh. Đàm phán là một phần trong cuộc sống hằng ngày nhưng trong kinh doanh lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với thành bại của một tổ chức. Không có cách gì để có thể khất lần một cuộc cạnh tranh trên bàn đàm phán cả. Ở đây, chúng ta – mỗi doanh nghiệp buộc phải thắng, ở đây, không thể nhân nhượng được nếu chúng ta muốn trở thành một nhà kinh doanh giỏi! Chìa khóa của một nhà đàm phán, thương lượng giỏi là khả năng chuẩn bị, có nhiều chiến thuật rõ ràng, tìm đòn bẩy, cách giải quyết WIN – WIN và kết thúc có hậu. Vấn đề sống còn là nghệ thuật kết hợp những kỹ năng và phương pháp linh hoạt. Các chuyên gia của PTI sẽ định nghĩa về nghệ thuật đàm phán qua khóa học “Nghệ thuật đàm phán & thương lượng” rất ngắn gọn như sau: “Đàm phán giỏi là người đàm phán tự do phát huy ra các giá trị của mình, của công ty mình và tìm mọi cách bán cái giá trị mà mình cho là xuất sắc nhất trong tập hợp các giá trị mà mình và công ty mình sở hữu”
Price: 2.200.000 VNĐ
Number of lessons:
Course duration:
Employment: No