Các nhà cung cấp các khóa đào tạo tốt nhất tại Việt Nam
Các khóa đào tạo về Nhân sự (HR) tốt nhất gần bạn ở Việt Nam. Đánh giá với đánh giá thực tế
KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP (B2B)
Khóa học sẽ giúp bạn nắm bắt và cải thiện các kỹ năng bán hàng cần thiết để nâng cao doanh số, xây dựng các mối quan hệ bền vững với khách hàng và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của công ty. Nắm được quy trình và các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả bán hàng và tăng doanh số.
Number of lessons:
Course duration: 2 ngày
Employment: No
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN, THƯƠNG LƯỢNG
Khóa học “Kỹ năng đàm phán thương lượng" sẽ trang bị các kiến thức, công cụ, chiến lược giúp bạn chủ động trong mọi cuộc đàm phán với đối tác, đồng thời phát triển các mối quan hệ và công việc một cách tốt đẹp. Biết cách xác định vị thế, giá trị, cũng như việc xây dựng mối quan hệ để đàm phán đạt được kết quả Thắng-Thắng.
Number of lessons:
Course duration: 2 ngày
Employment: No
KỸ NĂNG LÀM VIỆC HIỆU QUẢ
Hiểu về tác phong làm việc chuyên nghiệp Hiểu về văn hóa công ty Nhật và người Nhật, hiểu cách tiến hành công việc trong công ty Nhật Hiểu về suy nghĩ và kì vọng của cấp trên trong công việc, qua đó giao tiếp với cấp trên hiệu quả hơn Nâng cao hiệu quả làm việc, phát huy tối đa khả năng của bản thân trong công việc.
Number of lessons:
Course duration: 2 ngày
Employment: No
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN, THƯƠNG LƯỢNG
Khóa học “Kỹ năng đàm phán thương lượng" sẽ trang bị các kiến thức, công cụ, chiến lược giúp bạn chủ động trong mọi cuộc đàm phán với đối tác, đồng thời phát triển các mối quan hệ và công việc một cách tốt đẹp. Biết cách xác định vị thế, giá trị, cũng như việc xây dựng mối quan hệ để đàm phán đạt được kết quả Thắng-Thắng.
Number of lessons:
Course duration: 2 ngày
Employment: No
Emotional intelligent for leaders
Trí tuệ cảm xúc là cần thiết để thành công ở bất kỳ cấp độ nào trong sự nghiệp của bạn. Các tổ chức coi trọng trí tuệ cảm xúc tìm kiếm những nhân viên có EQ cao để thúc đẩy từ bên trong và chuẩn bị cho các vai trò có trách nhiệm. Nếu bạn muốn vươn lên những cấp độ trách nhiệm cao hơn trong công việc của mình, thì việc có EQ mạnh mẽ là điều cần thiết. Goleman phát hiện ra rằng mặc dù những phẩm chất thường liên quan đến sự phát triển, như trí thông minh, tính quyết đoán, sự quyết đoán và tầm nhìn, là cần thiết để thành công, nhưng chúng không đầy đủ. Chuyên gia hiệu quả cao cũng có một mức độ vững chắc về trí tuệ cảm xúc. Trên thực tế, Goleman đã tiết lộ mối liên hệ trực tiếp giữa trí tuệ cảm xúc của một người và kết quả kinh doanh có thể đo lường được. Hội thảo một ngày và mang tính thực tiễn cao này trang bị cho nhóm của bạn các nguyên tắc, kỹ thuật và thực hành về Trí tuệ cảm xúc để bạn có thể áp dụng trong cuộc sống cá nhân và công việc của mình để hoạt động tốt hơn, hạnh phúc hơn và lãnh đạo hiệu quả hơn.
Price: 6.000.000 VND
Number of lessons:
Course duration: 2 ngày
Employment: No
IHRM PROGRAM
Học viên tham gia chương trình IHRM sẽ được trang bị "Hệ thống học liệu SHRM" (SHRM Learning System®) - được xây dựng bằng công nghệ tiên tiến nhất, bao gồm các công cụ như SmartStudy, các học phần toàn diện ở định dạng điện tử và sách in, các nguồn tài liệu trực tuyến dễ dàng truy cập bằng thiết bị di động. Hệ thống học liệu SHRM này luôn đứng đầu và được tin dùng bởi giới quản trị nhân sự trên toàn thế giới.
Price: 43.513.200 VND
Number of lessons:
Course duration: 9 ngày
Employment: No
Pro CMA Review Course
Chương trình Đào tạo & Luyện thi Chứng chỉ U.S. CMA được triển khai bởi Trường Tài chính Kế toán PACE, một trường đào tạo chuyên sâu về “tài chính - kế toán” thuộc Học viện Quản lý PACE. Trường Tài chính Kế toán PACE với bề dày 21 năm kinh nghiệm về đào tạo Giám đốc Tài chính (CFO), là đối tác được ủy quyền chính thức của IMA để triển khai chương trình đào tạo và luyện thi Chứng chỉ Kế toán Quản trị Hoa Kỳ CMA tại Việt Nam
Price: 63,113,100 VND
Number of lessons:
Course duration: 198 giờ
Employment: No
CHRO – GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP
Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, bạn có thể: Hiểu được sự thay đổi về vai trò và vị thế của một Giám đốc Nhân sự ngày nay; Hiểu được xu hướng mới trong ngành quản trị nhân sự của Việt Nam và thế giới; Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CHRO trong thời đại ngày nay cần có như: Tổ chức và hoạt động của bộ phận nhân sự; Hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực; Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực; Quy trình tuyển dụng, bổ dụng, thôi dụng; Hiểu biết về pháp luật lao động hiện hành; Xây dựng và triển khai hệ thống chính sách chế độ; và tất cả các lĩnh vực khác liên quan đến nguồn nhân lực của công ty.
Price: 18.800.000 VNĐ
Number of lessons:
Course duration: 3 tháng
Employment: No
CFO – GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CHUYÊN NGHIỆP
Trong nhung näm gán đay, vai trò của Giám đốc Tài chính (CFO) tai các doanh nghiệp trên thé giói dä phát triến từ chúc năng kế toán và kiếm soát tài chính truyén thóng đén việc trở thành nguoi đóng hành quan trong của CEO. Trên thyc té, nhiéu CFO thành công sau đó đă trờ thành CEO. CFO thoi hiện đại dugc giao nhiệm vu quan trong trong việc xây dung và hỏ tro chién lugc kinh doanh của tó chúc. CFO së tham gia sâu vào việc hoạch dinh các chính sách và các chién lugc tài chính, dóng thoi xây dung ké hoạch tài chính cho hoat dong của doanh nghiệp. Ở thới diếm khüng hoàng và suy thoái kinh té hiện nay, giữa những khó khän tài chính ở cà môi truong kinh tế vi mô län trong pham vi doanh nghiệp, CFO có vai trò quyét dinh trong chien lugc kiếém soát dòng tién, quan tri rùi ro, tüng budc hố trg doanh nghiệp vugt qua khüng hoàng. Có thé nói, công viec cua một CFO thời dại mói vua da diện, vừa thách thúc nhung cúng rát dáng làm, dáng cóng hién. Dé dáp úng những yêu cáu ngày càng khåt khe trong việc quan lý cấu trúc tài chính và giám sát hiệu quà tài chính của một CFO hiện dai, Tó chứúc Gião dục Dào tạo PTI da phát trién chudng trinh dào tgo "CFO- Giám dôc Tai chinh chuyên nghiệp" dua trên nhung nghiên cúu hoc thuật chuyên sâu và kinh nghiệm có duoc tù thuc tiên. Chuong trinh cung cap nén tång thuận lgi giúp nguöi học tiép thu khói lugng lớn kién thúc chuyên ngành và ký năng cán thiét của một CFO, dóng thời trųc tiép thåo luan cung các chuyên gia, ban hoc vé nhiếu van dé duong đai liên quan dén chú đé tài chinh doanh nghiệp.
Price: 18.800.000 VNĐ
Number of lessons:
Course duration:
Employment: No
KHÓA HỌC QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO ĐỘI NGŨ
Một đội ngũ không được quản lý hiệu quả có thể gây lãng phí đến 60% tổng thời gian dành cho công việc. Thường các đội nhóm không hoàn thành mục tiêu do không làm rõ mục đích chung, vai trò các thành viên không rõ ràng tạo ra sự thiếu trách nhiệm, công tác quản lý và lãnh đạo không đạt hiệu quả. Để đội ngũ đạt hiệu suất cao, người lãnh đạo/trưởng nhóm cần có các kĩ năng, kiến thức cần thiết để điều hành và tập hợp tất cả năng lực và kinh nghiệm của các thành viên nhóm thành một khối sức mạnh gắn kết. Phương châm của người lãnh đạo/quản lý đội nhóm là triển khai công việc nhanh gọn, đưa ra các quyết định đúng, thúc đẩy ngọn lửa làm việc sáng tạo cho đội ngũ để mang lại kết quả vượt trội. Chương trình đào tạo Quản Lý Và Lãnh Đạo Đội Ngũ do PTI thiết kế và biên soạn sẽ giúp các nhà quản lý phân tích tính đặc thù và hoạt động của đội ngũ, từ đó áp dụng phong cách lãnh đạo phù hợp để xây dựng và duy trì đội ngũ làm việc với hiệu suất cao.
Price: 999,000đ
Number of lessons:
Course duration:
Employment: No
NGHỆ THUẬT ĐÀM PHÁN & THƯƠNG LƯỢNG
Sự thực hiển nhiên là không ai muốn điều này xảy ra trong công việc kinh doanh. Đàm phán là một phần trong cuộc sống hằng ngày nhưng trong kinh doanh lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với thành bại của một tổ chức. Không có cách gì để có thể khất lần một cuộc cạnh tranh trên bàn đàm phán cả. Ở đây, chúng ta – mỗi doanh nghiệp buộc phải thắng, ở đây, không thể nhân nhượng được nếu chúng ta muốn trở thành một nhà kinh doanh giỏi! Chìa khóa của một nhà đàm phán, thương lượng giỏi là khả năng chuẩn bị, có nhiều chiến thuật rõ ràng, tìm đòn bẩy, cách giải quyết WIN – WIN và kết thúc có hậu. Vấn đề sống còn là nghệ thuật kết hợp những kỹ năng và phương pháp linh hoạt. Các chuyên gia của PTI sẽ định nghĩa về nghệ thuật đàm phán qua khóa học “Nghệ thuật đàm phán & thương lượng” rất ngắn gọn như sau: “Đàm phán giỏi là người đàm phán tự do phát huy ra các giá trị của mình, của công ty mình và tìm mọi cách bán cái giá trị mà mình cho là xuất sắc nhất trong tập hợp các giá trị mà mình và công ty mình sở hữu”
Price: 2.200.000 VNĐ
Number of lessons:
Course duration:
Employment: No
Professional selling skills
Sự tự tin khi bán hàng bắt nguồn từ việc hiểu rõ sản phẩm, khách hàng và ‘quy trình bán hàng’. Khóa đào tạo 2 ngày này được thiết kế để cung cấp cho nhân viên bán hàng các kỹ năng và năng lực chính cần thiết để trở thành những người xây dựng mối quan hệ hiệu quả và có thể đạt được kết quả bán hàng cao liên tục. Khóa học này bao gồm một số hoạt động cá nhân và nhóm được thiết kế để giúp người tham gia thực hành kỹ năng bán hàng của họ.
Price: 5,400,000 VNĐ
Number of lessons:
Course duration: 2 ngày
Employment: No
HR for Non-HR Managers
Khóa học được thiết kế dành cho quản lý nhân sự không chuyên, đặc biệt dành cho những cá nhân còn ít kinh nghiệm giải quyết những vấn đề liên quan đến nhân sự trong tương lai.
Number of lessons:
Course duration: 2 ngày
Employment: No
FINANCE FOR NON FINANCIAL MANAGERS
Khóa học này được thiết kế cho các nhà quản lý phi tài chính trong mọi lĩnh vực chức năng, những người cần hiểu ngôn ngữ và các nguyên tắc cơ bản của tài chính trong các tổ chức và những người muốn cảm thấy tự tin khi chuẩn bị ngân sách.
Price: 7.600.000 VND
Number of lessons:
Course duration:
Employment: No
QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT
Xung đột hiện diện trong tất cả các tổ chức. Trong nhiều tình huống mà mọi người đang tương tác với nhau, có khả năng xảy ra bất đồng, thách thức và xung đột. Quản lý xung đột một cách khéo léo và mang tính xây dựng vừa có giá trị vừa cần thiết trong việc tạo cơ hội cho sự thay đổi và phát triển tích cực trong tổ chức.
Price: 6,400,000
Number of lessons:
Course duration:
Employment: No

Đánh giá đáng tin cậy về các khóa đào tạo Nhân sự (HR) gần bạn ở Việt Nam với Đánh giá thực tế. Tìm nơi tiếp theo cho giáo dục của bạn ngay bây giờ!